Förtydligande SM-final herrar

Herrsingelfinalen på SM 2018 uteblev på grund av Jens Lundquist lämnade ”Walkover” i denna. Anledningen till detta var att Jens Lundquist racket blev underkänt i en racketkontroll inför finalen och att han inte ville spela med sin reservracket.
Med anledning av att det är väldigt ovanligt med en ”Walkover” i dessa sammanhang samt det stora antalet frågor om detta så följer här ett förtydligande kring vad som hänt.

Racketkontroll
Under hela SM-tävlingen genomfördes det racketkontroller vid samtliga matcher av respektive matchdomare. Denna kontroll genomförs som en okulär besiktning av yta samt mätning med mätsticka för att kontrollera ytans jämnhet och gummiplattans tjocklek.

Inför samtliga singelfinaler (åtta stycken finaler och 16 tester) genomfördes mätning med ett mer avancerat mätinstrument. Dessa mätningar skedde i enlighet med Internationella bordtennisförbundets metodik och regler.

ITTF:s regelverk kring racketkontroll

Fyra mätpunkter ger ett snittvärde
Denna kontroll mäter tjockleken på fyra slumpmässiga punkter på gummit där man sedan räknar ut genomsnittet av dessa mätningar. Det är inte ovanligt att det skiljer mellan dessa mätningar då det kan vara ojämnheter i stommen, ojämnt lager av lim eller ojämnheter i gummit. Kontrollvärdet får inte överstiga 4.04 millimeter.

Jens Lundquist racket klarade inte detta (4.09 mm i snitt) och blev därmed underkänt. En annan finaldeltagare (i annan klass) fick också sin racket underkänd men hen valde att spela med sin reservracket och vann finalen. Det är inte ovanligt att spelare behöver spela med sina reservracketar på denna nivå och något som alla spelare med internationell erfarenhet är väl medvetna om och måste förbereda sig för.

Tidigare kontroller från tidigare matcher är för ointressanta då gummits egenskaper eller yta kan påverkas medvetet eller omedvetet mellan matcher, exempelvis genom skador eller omlimning av gummiplattorna. Det är alltid spelarens ansvar att använda tillåten utrustning.

Konklusion
Jens Lundquist erbjöds att spela finalen med sin reservracket, som var uppmätt och godkänd, vilket han avböjde och istället lämna ”Walkover”. Jens Lundquist motiverade det med att mätinstrumentet skulle vara defekt. Det finns inget som tyder på att mätinstrumentet inte skulle vara korrekt kalibrerat eller att något annat fel skulle ha skett i samband med racketkontrollen. På Svenska Bordtennisförbundets initiativ (ingen formell överklagan har skett) kommer en kontroll av mätutrustningen att äga rum efter konsultation med Internationella förbundets domarkommitté kring hur en sådan mätning rekommenderas att genomföras. Resultatet från den kontrollen kommer att presenteras så snart den ägt rum, vilket ska ske så snart det är praktiskt möjligt utifrån ITTF rekommendation.

Svenska Bordtennisförbundet anser att det är bra att vi har racketkontroll, regelverk och domare som ser till att regler efterlevs.

En reaktion på “Förtydligande SM-final herrar

  1. Det är bra med kontroller och jag med flera har eftersökt detta till alla mästerskap och för min personliga del är det veteranmästerskapen jag pratar om. Överdomarna måste få mer stöd i detta. Alla spelare vet om vilka regler som gäller och de som vet är allra bäst är de som spelar internationellt. I VeteranVM i Rio fick jag inte spela med mitt rack pga att man såg reklamen på stommen genom mitt tunna gummi överdomaren sa even i Sweden its forbidden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *